• Pressautomation

  Pressautomation

  Utrustning för plåtskiljning (aluminium och stål), mellanpresshantering och End of Line-hantering.

 • Verktygsväxling

  Verktygsväxling

  Utrustning för hantering, fastspänning och smörjning av verktyg och detaljer.

 • Plåtautomation

  Plåtautomation

  Utrustning för separering, hantering och transport av plåtämnen.

 • UniFeeder – HD är en tvåaxlig fritt programmerbar pressautomationsutrustning för alla presslinjens hanteringsbehov, såsom plåtskiljning, mellanpresshantering och End of Line-hantering. Max belastning 230 kg.

 • UniFeeder – LW är en tvåaxlig fritt programmerbar pressautomationsutrustning för alla presslinjens hanteringsbehov, såsom plåtskiljning, mellanpresshantering och End of Line-hantering. Max belastning 90 kg.

 • UniFeeder – PTP är en fyra-axlig fritt programmerbar pressautomationsutrustning som lämnar en fri golvyta mellan pressarna i en presslinje.    Option: upp till fem axlar.

 • Vändaren används för att vända pressade detaljer, normalt placeras vändaren mellan Press 1 och Press 2.

 • Mellanstationen är en anordning för omorientering av pressade paneler mellan pressarna. Den har programmerbara axlar så att höjd, längd, sidoförflyttning, rotation, tiltning och separation kan anpassas. Den enkla och stabila konstruktionen är dessutom plastbesparande. 

 • Mellanstationen är en anordning för lokalisering av ämnen, enkla eller dubbla. Mellanstationen används normalt i en plåtskiljaranläggning tillsammans med ett visionsystem. Dubbelplåtskontroll kan integreras. Den har programmerbara axlar och en enkel och stabil konstruktion.

 • Separeringsstationen är en anordning för separation av både stål- och aluminiumämnen. Dess konstruktion är enkel och stabil. Kan användas som separeringsstation för stål eller aluminium, eller kombineras för båda. Programmerbara eller manuella justeringar kan göras.

 • Centreringsstationen är en anordning för centrering av ämnen, enkla eller dubbla. Centreringsstationen används normalt i en plåtskiljaranläggning. Den har programmerbara axlar. Dess konstruktion är enkel och stabil.

 • Vakuumbandstransportören är en anordning för transport av ämnen. Vakuumbandstransportören används normalt i en plåtskiljaranläggning. Dess konstruktion är enkel och stabil. Transportören hanterar både stål och aluminium.

 • Magnetbandstransportören är en anordning för transport av ämnen. Magnetbandstransportören används normalt i en plåtskiljaranläggning. Dess konstruktion är enkel och stabil. 

 • Laddningsbordet är en anordning för lokalisering av paneler innan de laddas in i pressen. Laddningsbordet används normalt i en plåtskiljaranläggning. Den har programmerbara axlar. Dess konstruktion är enkel och stabil.

 • Dubbelplåtskontrollen är en anordning för att väga plåten, om vikten är mer än den förinställda värdet kommer den att indikera "dubbel plåt". Den är programmerbar för olika godstjocklekar.

 • Laserpekaren används för att förenkla lastning av en stapel råämnen på ett ämnesbord eller ett lyftbord. Den är programmerbar för att passa olika stora staplar.

 • UniFeederns egenskaper med fritt val av horisontella slag (X-axeln) och mycket bra prestanda för vertikal rörelser (Z-axel) gör den väl lämpad för plåtskiljningsapplikationer. UniFeeder – Plåtskiljare kan användas för tomma staplar både på ämnesbord och lyftbord.

 • Den perfekta lösningen för att förkorta ställtider. Utvecklad för verktygshantering upp till 3 tons verktygsvikt. Passar alla gaffeltruckar och ledstaplare med tillräcklig lyftkapacitet.

 • Med en verktygsvagn blir omställningstiderna mycket korta och tillgänglighten på maskiner och kringutrusning hög. Verktygsvagnen är kundanpassad för ge en optimal lösning.

 • HLA är ett pneumatiskt drivet hydraulaggregat speciellt utvecklat för verktygsännare och rull-/lyftlister. Heltäta sätesventiler, säkerhetsventil, nivå och tryckvakt samt manometrar och godkänd dokumentation över el/hydraulik ingår. HLA är enkel att montera och anpassa efter antal kretsar och funktioner.

 • Tiltmaster är en pelare som möjliggör smidig fixering av tunga och otympliga detaljer i önskat arbetsläge. Tiltmaster lämpar sig speciellt för inspektion och efterbearbetning såsom slipning, riktning, svetsning mm. Endast fantasin sätter gränser för användningsområdet för denna produkt.

 • HTC är framtagen för att få helt automatisk fastspänning av verktyg i slid. Verktygspännet säkerställer att verktyget är fastspänt på båda sidor, vilket gör att den mänskliga faktorn faller bort. Det spänner även verktyg med oregelbunden kontur.

 • SCH hydraulspännare kännetecknas av hög spännkraft trots sin ringa vikt och storlek.

 • MC är ett verktygsspänne för snabb verktygsinspänning, den har utväxling med självlåsande mekanism för enkel och vibrationssäker fastspänning.

 • En genial lösning vilket gör att fästen håller sig i övre läge trots att arbetsstycket avlägsnas. Spänner alltid lodrät mot underlaget Stegtlöst spännområde från 0-80 mm.

 • SBH spännblock, dessa block bildar fasta spännlister på pressbordet.

 • Hydraulisk spännare, som kan användas för olika verktygsdimensioner.

 • STH är en kompaktspännare med stor flexibilitet.

 • Hydraulisk rullist, RLH, med hög bärförmåga lämpar sig bra för mycket tunga verktyg. Inbyggda kolvar lyfter upp hela listen som då bär upp verktyget på rullarna. Verktyget kan lätt manövreras fram eller tillbaka, appliceras enkelt i pressbordets T-spår eller i passande rektangulära spår.

 • Pneumatisk rullist, RLP, i strängsprutad aluminium med hög pneumatisk bärförmåga, lämpar sig bra för lättare samt medeltunga verktyg upp till ca 10 ton. Appliceras enkelt i pressbordets T-spår.

 • ROS är en dubbel T-list som styr, rullar och spänner fast verktyget. OS bygger på samma princip, enda skillnaden är att OS-listen inte har rullar. Detta beror på att den är tillverkad i första hand för montage is slid, på pressar med monterad ROS list i bord.

 • Fjäderbelastade kulinsatser. För enkel positionering av tunga verktyg i pressbord. EKM placeras i förborrade hål.

 • Hydraulisk kulinsats, KLH, används för enkel horisontell förflyttning av tunga verktyg t.ex. i pressbord. Monteras i pressbordets T-spår eller i rektangulära spår.

 • Verktygskonsol, VKA och VKS, för pressbord och ställage är enkel att applicera och laddas med hjälp av truck eller kran. Vid verktygsvikt över 3ton ingår stödben.

 • Skaktransportörer är en utmärkt produkt för säker transport av detaljer mm.

 • Slidjustering - QS har tagits fram för att underlätta och förkorta ställtiden av sliden på excenterpressar.

 • Valssmörjaren har en minimal förbrukning av smörjmedel och möjlighet finns att välja smörjning av endast en sida på coil/ämne. De kullagrade nötningsbeständiga filtvalsarna har även lång livslängd.

 • Spraysmörjning är ett prisvärt alternativ till valssmörjning då kan byggas in på just rätt ställe, för att t.ex. punktsmörja på exakt den yta man vill smörja t.ex. en dragyta. De nyutvecklade pumparna och dysorna gör även att man kommer undan de stora problemen med oljedimma i lokalerna.

 • Smörjmedelsbehållaren är anpassad för att klara pressverstädernas tuffa miljö och doserar ut exakt rätt mängd smörjmedel. Detta gör att man förbrukar mindre smörjmedel, men att även efterkommande operationer, typ avfettning mm kan utföras till en billigare kostnad.

 • Samla upp spån och annat ferritiskt skrot snabbt vid verktygsväxling med hjälp av en magnet. Magneten lämnar med fördel även kvar olja och kylvätska.

 • Ämnesbord är en anordning för hantering av en stapel av plåt. Bordet används normalt i en plåtskiljaranläggning. Konstruktionen är enkel och stabil. Det kan vara golvmonterat eller motordrivet på hjul.

 • Lagerautomaten används till lagring och frammatning av plana ämnen till bearbetningsmaskiner. Den levererar en plåt i taget till en eller flera bearbetningsmaskiner och frammatning sker automatiskt, styrt från betjänad maskin eller av operatör. Den spar utrymme genom att man lagrar på höjden.

 • Transportör i flera våningar både för råmaterial och färdiga produkter. 

 • Lagersystem för paletthantering. Det kan gälla såväl materiallager som mellanlager eller färdiglager. 

 • Kundanpassat system för lagring och hantering av material till/mellan/från olika bearbetningsstationer.