Pressautomation

Utrustning för plåtskiljning (aluminium och stål), mellanpresshantering och End of Line-hantering.

Pressautomation Det finns 15 produkter.

Visar 1 - 15 av 15 artiklar
 • Ämnesbord är en anordning för hantering av en stapel av plåt. Bordet används normalt i en plåtskiljaranläggning. Konstruktionen är enkel och stabil. Det kan vara golvmonterat eller motordrivet på hjul.

 • Centreringsstationen är en anordning för centrering av ämnen, enkla eller dubbla. Centreringsstationen används normalt i en plåtskiljaranläggning. Den har programmerbara axlar. Dess konstruktion är enkel och stabil.

 • Dubbelplåtskontrollen är en anordning för att väga plåten, om vikten är mer än den förinställda värdet kommer den att indikera "dubbel plåt". Den är programmerbar för olika godstjocklekar.

 • Laddningsbordet är en anordning för lokalisering av paneler innan de laddas in i pressen. Laddningsbordet används normalt i en plåtskiljaranläggning. Den har programmerbara axlar. Dess konstruktion är enkel och stabil.

 • Laserpekaren används för att förenkla lastning av en stapel råämnen på ett ämnesbord eller ett lyftbord. Den är programmerbar för att passa olika stora staplar.

 • Magnetbandstransportören är en anordning för transport av ämnen. Magnetbandstransportören används normalt i en plåtskiljaranläggning. Dess konstruktion är enkel och stabil. 

 • Mellanstationen är en anordning för omorientering av pressade paneler mellan pressarna. Den har programmerbara axlar så att höjd, längd, sidoförflyttning, rotation, tiltning och separation kan anpassas. Den enkla och stabila konstruktionen är dessutom plastbesparande. 

 • Mellanstationen är en anordning för lokalisering av ämnen, enkla eller dubbla. Mellanstationen används normalt i en plåtskiljaranläggning tillsammans med ett visionsystem. Dubbelplåtskontroll kan integreras. Den har programmerbara axlar och en enkel och stabil konstruktion.

 • Separeringsstationen är en anordning för separation av både stål- och aluminiumämnen. Dess konstruktion är enkel och stabil. Kan användas som separeringsstation för stål eller aluminium, eller kombineras för båda. Programmerbara eller manuella justeringar kan göras.

 • UniFeeder – HD är en tvåaxlig fritt programmerbar pressautomationsutrustning för alla presslinjens hanteringsbehov, såsom plåtskiljning, mellanpresshantering och End of Line-hantering. Max belastning 230 kg.

 • UniFeeder – LW är en tvåaxlig fritt programmerbar pressautomationsutrustning för alla presslinjens hanteringsbehov, såsom plåtskiljning, mellanpresshantering och End of Line-hantering. Max belastning 90 kg.

 • UniFeederns egenskaper med fritt val av horisontella slag (X-axeln) och mycket bra prestanda för vertikal rörelser (Z-axel) gör den väl lämpad för plåtskiljningsapplikationer. UniFeeder – Plåtskiljare kan användas för tomma staplar både på ämnesbord och lyftbord.

 • UniFeeder – PTP är en fyra-axlig fritt programmerbar pressautomationsutrustning som lämnar en fri golvyta mellan pressarna i en presslinje.    Option: upp till fem axlar.

 • Vakuumbandstransportören är en anordning för transport av ämnen. Vakuumbandstransportören används normalt i en plåtskiljaranläggning. Dess konstruktion är enkel och stabil. Transportören hanterar både stål och aluminium.

 • Vändaren används för att vända pressade detaljer, normalt placeras vändaren mellan Press 1 och Press 2.

Visar 1 - 15 av 15 artiklar