Verktygsspänne – HTC

Nya

HTC är framtagen för att få helt automatisk fastspänning av verktyg i slid. Verktygspännet säkerställer att verktyget är fastspänt på båda sidor, vilket gör att den mänskliga faktorn faller bort. Det spänner även verktyg med oregelbunden kontur.

Lägg till i min önskelista

Ladda ner